informatiestrategie   
decentralisaties            

advies

3L agenda:

Welkom

Ik ben Roel van Driel (Rotterdam 1955), ervaren overheids-adviseur en betrokken burger. Als professional heb ik mijn kennis en ervaring opgedaan in overheidsdienst, vanuit veel verschillende functies en rollen, maar steeds gericht op betekenisvolle verandering. Met ingang van november 2013 ga ik daarmee door als zelfstandig adviseur, als eigenaar van 3L advies. 

Deze pagina's, en de platforms waarop ik actief ben,  geven -voor een deel- weer wat mij 
beroepsmatig en op per
soonlijke titel bezig houdt.

Deze onderwerpen kunnen daarin voorkomen:

Veranderen - strategie - verbinden doelen, organisatie en informatievoorziening - samenwerken - bijdragen aan de publieke discussie over de verhouding overheid-burger - humor - vegetarisch koken, vooral italiaans - actualiteit - geschiedenis - fietsen - kanovaren - schaatsen - OV - fotografie - Rotterdam - twitter en af en toe een blogje


Aantal keren bezocht: